O nas

Przedszkole Akademia Małych Artystów to kameralna, bezpieczna, przyjazna dzieciom i rodzicom placówka. W ramach działalności pomagamy naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe, a także kształtować u nich podstawy prozdrowotne i proekologiczne.

Przedszkole Akademia Małych Artystów to kameralna, bezpieczna, przyjazna dzieciom i rodzicom placówka. W ramach działalności pomagamy naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe, a także kształtować u nich podstawy prozdrowotne i proekologiczne.

Kadra

Mariusz Najdyhor

Dyrektor

Z wykształcenia jestem ekonomistą, ukończyłem studia magisterskie na kierunku Ekonomia, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Akademia Małych Artystów w Lublinie, a także wicedyrektor Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha w Białej Podlaskiej, pełnomocnik ds. projektów europejskich Fundacji Akademia Umiejętności oraz Fundacji Teresianum. Koordynator i twórca wielu projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego min. „Akademia Malucha” Utworzenie dwóch żłobków w Białej Podlaskiej i utworzenie żłobka w Parczewie, ,, Akademia Maluchów” utworzenie żłobka w Radawczyku Drugim. Ponadto w ramach swojej kariery zawodowej pełniłem funkcję, koordynatora projektów dotyczących kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, min. w ramach projektu ,,Szkoła na Medal”.

Priorytetem w mojej pracy zawodowej jest dążenie do zapewnienia wysokich warunków opiekuńczych i edukacyjnych. Dzięki doświadczeniu wynikającemu z pełnienia obowiązków zawodowych począwszy od żłobka, przedszkola, po szkołę podstawową staram się ciągle rozwijać i ulepszać ofertę prowadzonych placówek.

Magdalena Mulak-Jurek

wicedyrektor ds. dydaktycznych, nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II o kierunku pedagogika specjalna, jak również studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoją przygodę z dziećmi rozpoczęłam od wolontariatu w Centrum Medycznym Sanus w Lublinie na Oddziale Dziennym dla Osób z Autyzmem, a następnie pracując w niepublicznych placówkach przedszkolnych. Od samego początku ceniłam sobie zdobywanie nowych doświadczeń i w związku z tym biorę udział w szeregu szkoleń, kursów i konferencji z zakresu pedagogiki. Moim priorytetem w pracy zawodowej jest dążenie do zadowolenia, uśmiechu na twarzy każdego dziecka oraz rodzica. Mam głowę pełną pomysłów, co wykorzystuje w pracy z dzieckiem. Pragnę inspirować dzieci do otwierania się na nowe doświadczenia i podążanie za swoimi zainteresowaniami. Jestem osobą ciepłą, uśmiechniętą, zaangażowaną i godną zaufania. Praca z dziećmi to moja pasja i powołanie. Poprzez swoją postawę chcę dać dzieciom to co najlepsze, ale przede wszystkim serce i poczucie bezpieczeństwa.

20190921_144355 (1)

Małgorzata Klocek

nauczyciel

Nazywam się Małgorzata Klocek. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika ogólna, jak również studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej. Dodatkowo posiadam tytuł licencjacki z pedagogiki pracy socjalnej uzyskany w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. Jestem również certyfikowanym opiekunem osób starszych i zależnych. Jestem osobą empatyczną, komunikatywną otwartą na specyficzne potrzeby dzieci. Praca z nimi daje mi spełnienie, ogromną radość i satysfakcję.

Magdalena Mulak-Jurek

wicedyrektor ds. dydaktycznych, nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II o kierunku pedagogika specjalna, jak również studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Swoją przygodę z dziećmi rozpoczęłam od wolontariatu w Centrum Medycznym Sanus w Lublinie na Oddziale Dziennym dla Osób z Autyzmem, a następnie pracując w niepublicznych placówkach przedszkolnych. Od samego początku ceniłam sobie zdobywanie nowych doświadczeń i w związku z tym biorę udział w szeregu szkoleń, kursów i konferencji z zakresu pedagogiki. Moim priorytetem w pracy zawodowej jest dążenie do zadowolenia, uśmiechu na twarzy każdego dziecka oraz rodzica. Mam głowę pełną pomysłów, co wykorzystuje w pracy z dzieckiem. Pragnę inspirować dzieci do otwierania się na nowe doświadczenia i podążanie za swoimi zainteresowaniami. Jestem osobą ciepłą, uśmiechniętą, zaangażowaną i godną zaufania. Praca z dziećmi to moja pasja i powołanie. Poprzez swoją postawę chcę dać dzieciom to co najlepsze, ale przede wszystkim serce i poczucie bezpieczeństwa.

Paulina Worzakowska

nauczyciel

Nazywam się Paulina Worzakowska. Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalności oligofrenopedagogika i pedagogika przeszkolna. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i daje satysfakcję. Potrafię zapewnić przedszkolakom ciekawe formy spędzania czasu, dbając o rozwój zainteresowań, oraz wzajemne relacje w grupie. Jestem osobą komunikatywną, odpowiedzialną i sumienną. Staram się podchodzić w sposób indywidualny do każdego dziecka tworząc ciepłą i bezpieczną atmosferę.

Monika Krzyżak

nauczyciel

Nazywam się Monika Krzyżak. Jestem absolwentką studiów licencjackich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ze specjalnością: edukacja alternatywna. Aktualnie kształcę się na drugim stopniu studiów pedagogicznych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam poprzez odbycie praktyk zawodowych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, a także pracując jako opiekunka dla dzieci.

Szymon Chołomiej

rytmika

Jestem absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie. Student kierunku Jazz i muzyka estradowa UMCS i Muzykologii KUL. Laureat wielu konkursów muzycznych.

Agnieszki Młodzikowska-Wołosz

logopeda

Jestem logopedą oraz nauczycielem wychowania przedszkolnego, absolwentką UMCS na
wydziale Humanistycznym oraz Pedagogiki i Psychologii. Obecnie poszerzam swoje
kwalifikacje na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu aby
w przyszłości móc wspierać rozwój dzieci z ASD. W mojej pracy logopedycznej staram się
podążać za moimi pacjentami i ich potrzebami. Każde dziecko jest dla mnie
indywidualnością i nową wyspą do odkrywania. Prywatnie jestem mamą dziesięcioletniego
Mikołaja.

Klaudia Haponiuk

psycholog

Jestem Psychologiem (numer dyplomu 111785) i Trenerem I stopnia warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (numer rekomendacji I 440). Jako psycholog współpracuję z kilkoma żłobkami i przedszkolami na terenie województwa lubelskiego a także pracuję w obszarze edukacyjno- pomocowym z grupami osób dorosłych, które chcą się rozwijać w zakresie kompetencji psychospołecznych oraz z klientami indywidualnymi. Jestem też nauczycielem akademickim, specjalizuje się głównie w przedmiotach : Pomoc Psychologiczna, Psychologia rozwoju i całościowych zaburzeń rozwojowych, Psychologia Kliniczna. Wspieram w rozwoju dzieci oraz ich rodziców. Od kilku lat prowadzę warsztaty profilaktyczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Obroniłam też pracę magisterską na temat Phubbingu i uzależnień technologicznych oraz ich wpływu na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży.

Martyna Jakubiszak

pomoc nauczyciela/obsługa

Jestem studentką Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Studia realizuję w module edukacja i komunikacja przygotowującym mnie do pracy z dziećmi. Prowadzę warsztaty psychologiczne wspierające emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i kompetencje zarówno z zakresu psychologii jak i pedagogiki dla jak najlepszej efektywności mojej pracy.

Elżbieta Pruszkowska

nauczyciel

Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskałam kwalifikacje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Zaciekawiona pedagogiką alternatywną ukończyłam specjalizację z pedagogiki Marii Montessori i zarządzanie oświatą, także na UMCS. Staram się stale powiększać swoją wiedzę o pedagogice, dlatego regularnie biorę udział w różnych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Podczas zajęć dydaktycznych staram się aktywizować dzieci, by wiedzę i umiejętności czerpały z własnych doświadczeń, nie tylko pogadanki nauczyciela. Do moich wychowanków zawsze podchodzę z uśmiechem, a małe smutki próbuje rozgonić ciepłym słowem, żartem oraz łaskotkami.

Martyna Jakubiszak

pomoc nauczyciela/obsługa

Jestem studentką Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Studia realizuję w module edukacja i komunikacja przygotowującym mnie do pracy z dziećmi. Prowadzę warsztaty psychologiczne wspierające emocjonalny i społeczny rozwój dziecka. Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i kompetencje zarówno z zakresu psychologii jak i pedagogiki dla jak najlepszej efektywności mojej pracy.

Klaudia Haponiuk

psycholog

Jestem Psychologiem (numer dyplomu 111785) i Trenerem I stopnia warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (numer rekomendacji I 440). Jako psycholog współpracuję z kilkoma żłobkami i przedszkolami na terenie województwa lubelskiego a także pracuję w obszarze edukacyjno- pomocowym z grupami osób dorosłych, które chcą się rozwijać w zakresie kompetencji psychospołecznych oraz z klientami indywidualnymi. Jestem też nauczycielem akademickim, specjalizuje się głównie w przedmiotach : Pomoc Psychologiczna, Psychologia rozwoju i całościowych zaburzeń rozwojowych, Psychologia Kliniczna. Wspieram w rozwoju dzieci oraz ich rodziców. Od kilku lat prowadzę warsztaty profilaktyczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Obroniłam też pracę magisterską na temat Phubbingu i uzależnień technologicznych oraz ich wpływu na dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży.

Szymon Chołomiej

rytmika

Jestem absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie. Student kierunku Jazz i muzyka estradowa UMCS i Muzykologii KUL. Laureat wielu konkursów muzycznych.

Agnieszki Młodzikowska-Wołosz

logopeda

Jestem logopedą oraz nauczycielem wychowania przedszkolnego, absolwentką UMCS na wydziale Humanistycznym oraz Pedagogiki i Psychologii. Obecnie poszerzam swoje kwalifikacje na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu aby w przyszłości móc wspierać rozwój dzieci z ASD. W mojej pracy logopedycznej staram się podążać za moimi pacjentami i ich potrzebami. Każde dziecko jest dla mnie indywidualnością i nową wyspą do odkrywania. Prywatnie jestem mamą dziesięcioletniego Mikołaja.

Monika Szczęsna

nauczyciel j. angielskiego

Dlaczego my?

Warunki lokalowe

OBIEKT

Nasz lokal został na zaprojektowany i zaadoptowany z myślą o profesjonalnym przedszkolu. Spełnia wszystkie wymagania prawa budowlanego, wymagania przeciwpożarowe oraz sanitarno-higieniczne. Budynek jest jednopoziomowy, z ograniczeniem dostępu osób trzecich w ciągu dnia – wejście zamykane zabezpieczone dzwonkiem.

W strefie wejścia znajduje się szatnia. Każde dziecko ma swój wieszaczek oraz półkę na dodatkowe przebranie oraz inne niezbędne artykuły.

OBIEKT

Nasz lokal został na zaprojektowany i zaadoptowany z myślą o profesjonalnym przedszkolu. Spełnia wszystkie wymagania prawa budowlanego, wymagania przeciwpożarowe oraz sanitarno-higieniczne. Budynek jest jednopoziomowy, z ograniczeniem dostępu osób trzecich w ciągu dnia – wejście zamykane zabezpieczone dzwonkiem.

W strefie wejścia znajduje się szatnia. Każde dziecko ma swój wieszaczek oraz półkę na dodatkowe przebranie oraz inne niezbędne artykuły.

SALE

Posiadamy dwie sale zabaw, dla dwóch grup dzieci 3-4 latków oraz 5-6 latków. Sale są bardzo dobrze naświetlone światłem dziennym.

Sale codziennie są regularnie sprzątane oraz dezynfekowane przy użyciu parownicy, co spełnia wszelkie wymagania sanitarne.

Grzejniki w salach są odpowiednio zabezpieczone co, co daje dzieciom wygodę zabawy oraz ogranicza możliwość wypadku, zderzenia z metalowymi elementami. Wszystkie meble, zabawki, wykładziny posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane dla tego typu obiektów.

SALE

Posiadamy dwie sale zabaw, dla dwóch grup dzieci 3-4 latków oraz 5-6 latków. Sale są bardzo dobrze naświetlone światłem dziennym.

Grzejniki w salach są odpowiednio zabezpieczone co, co daje dzieciom wygodę zabawy oraz ogranicza możliwość wypadku, zderzenia z metalowymi elementami. Wszystkie meble, zabawki, wykładziny posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane dla tego typu obiektów.

Sale codziennie są regularnie sprzątane oraz dezynfekowane przy użyciu parownicy, co spełnia wszelkie wymagania sanitarne.

W łazienkach temperatura wody jest regulowana przez termostat i nastawiona w ten sposób aby dzieci się nie oparzyły. W toaletach mamy umieszczoną półkę do rzeczy osobistych każdego z dzieci. Dzięki temu propagujemy mycie ząbków w ciągu dnia, oraz mycie rączek.

ŁAZIENKI

Posiadamy dwie oddzielne łazienki dla chłopców i dziewczynek. Jedna z toalet wyposażona jest w brodzik z natryskiem co umożliwia dzieciom i ich opiekunom podmywanie w razie potrzeby.

ŁAZIENKI

Posiadamy dwie oddzielne łazienki dla chłopców i dziewczynek. Jedna z toalet wyposażona jest w brodzik z natryskiem co umożliwia dzieciom i ich opiekunom podmywanie w razie potrzeby.

W łazienkach temperatura wody jest regulowana przez termostat i nastawiona w ten sposób aby dzieci się nie oparzyły. W toaletach mamy umieszczoną półkę do rzeczy osobistych każdego z dzieci. Dzięki temu propagujemy mycie ząbków w ciągu dnia, oraz mycie rączek.

KUCHNIA

Pomimo, iż posiłki zostają dostarczone w formie cateringu przez zewnętrzną firmę, posiadamy własne zaplecze kuchenne, z wydzielonym miejscem zwanym zmywalnią oraz rozdzielnią posiłków.

Mimo faktu, iż na miejscu nie przygotowujemy posiłków nasze zaplecze kuchenne jest zgodne z przepisami HACCP. Przestrzegamy wszelkich standardów higieny i bezpieczeństwa.

KUCHNIA

Pomimo, iż posiłki zostają dostarczone w formie cateringu przez zewnętrzną firmę, posiadamy własne zaplecze kuchenne, z wydzielonym miejscem zwanym zmywalnią oraz rozdzielnią posiłków.

Mimo faktu, iż na miejscu nie przygotowujemy posiłków nasze zaplecze kuchenne jest zgodne z przepisami HACCP. Przestrzegamy wszelkich standardów higieny i bezpieczeństwa.

W części szatni wywieszona jest tablica z ogłoszeniami dla rodziców. Na tablicy umieszczone są różnego typu informację organizacyjne począwszy od Planu dnia, wymogów sanitarnych, świąt okolicznościowych, dni wolnych od pracy, a także jadłospis na dany tydzień.

TABLICE

Ważnym elementem wnętrza sal jest miejsce przeznaczone na prezentacje prac dzieci. Wszystkie prace stworzone przez dzieci podczas zajęć, są podpisywane i wywieszane w niniejszym miejscu. Rodzice mają możliwość oglądania prac swoich dzieci.

TABLICE

Ważnym elementem wnętrza sal jest miejsce przeznaczone na prezentacje prac dzieci. Wszystkie prace stworzone przez dzieci podczas zajęć, są podpisywane i wywieszane w niniejszym miejscu. Rodzice mają możliwość oglądania prac swoich dzieci.

W części szatni wywieszona jest tablica z ogłoszeniami dla rodziców. Na tablicy umieszczone są różnego typu informację organizacyjne począwszy od Planu dnia, wymogów sanitarnych, świąt okolicznościowych, dni wolnych od pracy, a także jadłospis na dany tydzień.

Plan dnia

7:00 – 8:00

8:00 – 8:30

8:30 – 9:00

9:00 – 12:00

12:00 – 12:10

12:10 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 14:10

14:10 – 14:20

14:20 – 15:30

15:30 – 17:00

Przywitanie dzieci w Przedszkolu. Zabawy dowolne – realizacja pomysłów przedszkolaków

Przygotowanie do śniadania. Porządkowanie Sali, poranna toaleta

Śniadanie

Realizacja podstawy programowej, zabawy ruchowe, twórcze z całą grupą, zajęcia z psychologiem, logopedą, j.angielski, rytmika, tańce przedszkoliada, religia. Realizacja zajęć na świeżym powietrzu.

Toaleta przedobiedna

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Kulturalne zachowanie przy stole. Szczotkowanie zębów przez dzieci po posiłku. 

Indywidualne wspieranie uzdolnień dziecka.